ค้นหาแบบรวดเร็ว แบรนด์ หมวดหมู่

ประเภทโซฟา


:: เลือกสินค้า จำนวนทั้งหมด 690 รายการ
** ท่านสามารถเลือกดูสินค้า หน้าละ โดยเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ตามที่ท่านกำหนด โดยกำหนดเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
** ท่านสามารถกำหนดการแสดงรูป แบบเต็มรูปแบบ หรือ แบบรวดเร็ว [1 รูปต่อ 1 รายการ]
กำหนด น้อยไปมาก มากไปน้อย <หน้าก่อนหน้า หน้าจาก 39|หน้าถัดไป>
ใหม่ กด Sliding Record ดูง่าย,เข้าใจง่าย,รูปใหญ่ขึ้น,แสดงผลอัตโนมัติ และ กำหนดเวลาแสดงผลได้
PNS-0125-WINDSOR-โซฟาปรับนอน รุ่น วินด์เซอร์ พร้อมหมอนอิง 
เบาะผ้ากำมะหยี่พิมพ์ลาย ขาเหล็กพ่นอลู
ขนาด ก2000xล950xส950มม. 
สีน้ำเงิน พิมพ์ลายอังกฤษ
 โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
251920092::PNS-0125-WINDSOR-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาปรับนอน รุ่น วินด์เซอร์ พร้อมหมอนอิง เบาะผ้ากำมะหยี่พิมพ์ลาย ขาเหล็กพ่นอลู ขนาด ก2000xล950xส950มม. สีน้ำเงิน พิมพ์ลายอังกฤษ โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿17,200  ฿15,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿15,100::PNS-0125-WINDSOR::โซฟาปรับนอนรุ่นวินด์เซอร์พร้อมหมอนอิง เบาะผ้ากำมะหยี่พิมพ์ลายขาเหล็กพ่นอลู ขนาดก2000xล950xส950มม. สีน้ำเงินพิมพ์ลายอังกฤษ ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0131-MADONNA-โซฟาชุด รุ่น มาดอนนา ประกอบด้วย 
โซฟาเข้ามุม ขนาด ก2300xล780xส950มม. 
โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก1220xล600xส460มม. 
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล 
 โซฟาชุดใหญ่ ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดใหญ่
523900065::PNS-0131-MADONNA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น มาดอนนา ประกอบด้วย โซฟาเข้ามุม ขนาด ก2300xล780xส950มม. โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก1220xล600xส460มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿34,800  ฿30,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿30,600::PNS-0131-MADONNA::โซฟาชุดรุ่นมาดอนนาประกอบด้วย โซฟาเข้ามุมขนาดก2300xล780xส950มม. โต๊ะกลางไม้ยางพาราขนาดก1220xล600xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาล ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0061-ARSENAL-โซฟาชุด รุ่น อาเซนอล ประกอบด้วย 
โซฟาเข้ามุมซ้าย ขนาด ก2350xล1560xส880มม. 
โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก1220xล600xส460มม. 
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล 
 โซฟาชุดใหญ่ ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดใหญ่
533960046::PNS-0061-ARSENAL-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น อาเซนอล ประกอบด้วย โซฟาเข้ามุมซ้าย ขนาด ก2350xล1560xส880มม. โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก1220xล600xส460มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿35,300  ฿31,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿31,100::PNS-0061-ARSENAL::โซฟาชุดรุ่นอาเซนอลประกอบด้วย โซฟาเข้ามุมซ้ายขนาดก2350xล1560xส880มม. โต๊ะกลางไม้ยางพาราขนาดก1220xล600xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาล ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0088-MISSION-โซฟาชุด รุ่น มิชชั่น ประกอบด้วย 
โซฟาเข้ามุมซ้าย ขนาด ก2190xล1440xส950มม. 
โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก1220xล600xส460มม. 
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล 
 โซฟาชุดใหญ่ ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดใหญ่
523860011::PNS-0088-MISSION-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น มิชชั่น ประกอบด้วย โซฟาเข้ามุมซ้าย ขนาด ก2190xล1440xส950มม. โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก1220xล600xส460มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿34,400  ฿30,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿30,300::PNS-0088-MISSION::โซฟาชุดรุ่นมิชชั่นประกอบด้วย โซฟาเข้ามุมซ้ายขนาดก2190xล1440xส950มม. โต๊ะกลางไม้ยางพาราขนาดก1220xล600xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาล ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0076-RAMA-โซฟาชุด รุ่น รามา ประกอบด้วย 
(1)โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1760xล870xส890มม. 
(2)โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก680xล8700xส890มม. 
(1)โต๊ะกลาง ขนาด ก920xล600xส460มม. 
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล 
 โซฟาชุดใหญ่ ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดใหญ่
483580033::PNS-0076-RAMA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น รามา ประกอบด้วย (1)โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1760xล870xส890มม. (2)โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก680xล8700xส890มม. (1)โต๊ะกลาง ขนาด ก920xล600xส460มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿31,900  ฿28,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,100::PNS-0076-RAMA::โซฟาชุดรุ่นรามาประกอบด้วย (1)โซฟา3ที่นั่งขนาดก1760xล870xส890มม. (2)โซฟา1ที่นั่งขนาดก680xล8700xส890มม. (1)โต๊ะกลางขนาดก920xล600xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาล ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0089-OPERA-โซฟาชุด รุ่น โอเปร่า ประกอบด้วย 
(1)โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1830xล760xส860มม. 
(2)โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก840xล760xส860มม. 
(1)โต๊ะกลาง ขนาด ก1700xล580xส460มม. 
(1)โต๊ะข้าง ขนาด ก600xล580xส460มม. 
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
634680018::PNS-0089-OPERA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น โอเปร่า ประกอบด้วย (1)โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1830xล760xส860มม. (2)โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก840xล760xส860มม. (1)โต๊ะกลาง ขนาด ก1700xล580xส460มม. (1)โต๊ะข้าง ขนาด ก600xล580xส460มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿41,700  ฿36,700
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿36,700::PNS-0089-OPERA::โซฟาชุดรุ่นโอเปร่าประกอบด้วย (1)โซฟา3ที่นั่งขนาดก1830xล760xส860มม. (2)โซฟา1ที่นั่งขนาดก840xล760xส860มม. (1)โต๊ะกลางขนาดก1700xล580xส460มม. (1)โต๊ะข้างขนาดก600xล580xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาลฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0130-TIFFANY-โซฟาชุด รุ่น ทิฟฟานี่ ประกอบด้วย 
(1)โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1790xล730xส950มม. 
(2)โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก720xล730xส950มม. 
(1)โต๊ะกลาง ขนาด ก1050xล530xส470มม. 
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
533940019::PNS-0130-TIFFANY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น ทิฟฟานี่ ประกอบด้วย (1)โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1790xล730xส950มม. (2)โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก720xล730xส950มม. (1)โต๊ะกลาง ขนาด ก1050xล530xส470มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿35,200  ฿30,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿30,900::PNS-0130-TIFFANY::โซฟาชุดรุ่นทิฟฟานี่ประกอบด้วย โซฟา3ที่นั่งขนาดก1790xล730xส950มม. โซฟา1ที่นั่งขนาดก720xล730xส950มม. โต๊ะกลางขนาดก1050xล530xส470มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาลฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0090-NORBUS-โซฟาชุด รุ่น นอร์มัส ประกอบด้วย
โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1830xล740xส940มม.
โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด ก1300xล740xส940มม.
โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก760xล740xส940มม.
โต๊ะกลาง ขนาด ก910xล570xส460มม.
โต๊ะข้าง ขนาด ก590xล440xส460มม.
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา ผ้าพิมพ์ลาย-finex-โซฟาชุดใหญ่
574260051::PNS-0090-NORBUS-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น นอร์มัส ประกอบด้วย โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด ก1830xล740xส940มม. โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด ก1300xล740xส940มม. โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด ก760xล740xส940มม. โต๊ะกลาง ขนาด ก910xล570xส460มม. โต๊ะข้าง ขนาด ก590xล440xส460มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา ผ้าพิมพ์ลาย
฿38,000  ฿33,400
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿33,400::PNS-0090-NORBUS::โซฟาชุดรุ่นนอร์มัสประกอบด้วย โซฟา3ที่นั่งขนาดก1830xล740xส940มม. โซฟา2ที่นั่งขนาดก1300xล740xส940มม. โซฟา1ที่นั่งขนาดก760xล740xส940มม. โต๊ะกลางขนาดก910xล570xส460มม. โต๊ะข้างขนาดก590xล440xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราผ้าพิมพ์ลาย-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0054-ALMOND-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น อัลมอล เบาะหุ้มผ้า ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3280xล2560มม. สี น้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
523900065::PNS-0054-ALMOND-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น อัลมอล เบาะหุ้มผ้า ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3280xล2560มม. สี น้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿34,800  ฿30,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿30,600::PNS-0054-ALMOND(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นอัลมอลเบาะหุ้มผ้าขาโครเมี่ยมขนาดก3280xล2560มม.สีน้ำตาลฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0122-SPACO-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น สปาโก้ เบาะหุ้มผ้า ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3500xล1800xส900มม. สี ม่วง โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
483580033::PNS-0122-SPACO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น สปาโก้ เบาะหุ้มผ้า ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3500xล1800xส900มม. สี ม่วง โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿31,900  ฿28,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,100::PNS-0122-SPACO(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นสปาโก้เบาะหุ้มผ้าขาโครเมี่ยมขนาดก3500xล1800xส900มม.สีม่วงฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0118-CALVIN-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น คาลวิน เบาะหุ้มผ้า ขาไม้ ขนาด ก3700xล2000มม. สี น้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
533940019::PNS-0118-CALVIN-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น คาลวิน เบาะหุ้มผ้า ขาไม้ ขนาด ก3700xล2000มม. สี น้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿35,200  ฿30,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿30,900::PNS-0118-CALVIN(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นคาลวินเบาะหุ้มผ้าขาไม้ขนาดก3700xล2000มม.สีน้ำตาลฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-01119-NARROW-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น แนร์โรล เบาะหุ้มผ้า ขาไม้ ขนาด ก3650xล1900มม. สี น้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
503740049::PNS-01119-NARROW-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น แนร์โรล เบาะหุ้มผ้า ขาไม้ ขนาด ก3650xล1900มม. สี น้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿33,400  ฿29,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿29,300::PNS-01119-NARROW(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นแนร์โรลเบาะหุ้มผ้าขาไม้ขนาดก3650xล1900มม.สีน้ำตาลฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0064-BALLE-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น บัลเล่ เบาะหุ้มผ้า ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก3160xล2500xส900มม. มี 2 สี น้ำตาล,เทา โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
493700095::PNS-0064-BALLE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น บัลเล่ เบาะหุ้มผ้า ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก3160xล2500xส900มม. มี 2 สี น้ำตาล,เทา โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿33,000  ฿29,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿29,000::PNS-0064-BALLE(เทา)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นบัลเล่เบาะหุ้มผ้าขาชุบโครเมี่ยมขนาดก3160xล2500xส900มม.มี2สีน้ำตาล,เทาฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿29,000::PNS-0064-BALLE(น้ำตาล)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นบัลเล่เบาะหุ้มผ้าขาชุบโครเมี่ยมขนาดก3160xล2500xส900มม.มี2สีน้ำตาล,เทาฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0064-BALLE-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น บัลเล่ เบาะหุ้มผ้า ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3160xล2500xส900มม. สีน้ำตาล/สีเทา โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
493700095::PNS-0064-BALLE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น บัลเล่ เบาะหุ้มผ้า ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3160xล2500xส900มม. สีน้ำตาล/สีเทา โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿33,000  ฿29,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿29,000::PNS-0064-BALLE(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นบัลเล่เบาะหุ้มผ้าขาโครเมี่ยมขนาดก3160xล2500xส900มม.สีน้ำตาล/สีเทาฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0099-POPULAR-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น ป๊อบปูล่า เบาะหุ้มผ้าเสริมฟองน้ำ ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3460xล2360xส900มม. สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
584340059::PNS-0099-POPULAR-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น ป๊อบปูล่า เบาะหุ้มผ้าเสริมฟองน้ำ ขาโครเมี่ยม ขนาด ก3460xล2360xส900มม. สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿38,700  ฿34,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿34,000::PNS-0099-POPULAR(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นป๊อบปูล่าเบาะหุ้มผ้าเสริมฟองน้ำขาโครเมี่ยมขนาดก3460xล2360xส900มม.สีน้ำตาลฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0121-NEWBORN-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น นิวบอร์น เบาะหุ้มผ้าขาโครเมี่ยม ขนาด ก3600xล2350มม. สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
473500025::PNS-0121-NEWBORN-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น นิวบอร์น เบาะหุ้มผ้าขาโครเมี่ยม ขนาด ก3600xล2350มม. สีน้ำตาล โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿31,200  ฿27,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿27,500::PNS-0121-NEWBORN(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นนิวบอร์นเบาะหุ้มผ้าขาโครเมี่ยมขนาดก3600xล2350มม.สีน้ำตาลฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
CSL-F-005-A1-SUNNY-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น ซันนี่ เบาะหุ้มผ้า ขาไม้ ขนาด ก3000xล2400มม. สีแดง/ดำ โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
423180093::CSL-F-005-A1-SUNNY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น ซันนี่ เบาะหุ้มผ้า ขาไม้ ขนาด ก3000xล2400มม. สีแดง/ดำ โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿28,400  ฿24,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿24,900::CSL-F-005-A1-SUNNY(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นซันนี่เบาะหุ้มผ้าขาไม้ขนาดก3000xล2400มม.สีแดง/ดำฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0085-FANTACY-โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น แฟนตาซี เบาะหุ้มผ้าเสริมฟองน้ำ ขาไม้ ขนาด ก3460xล2170xส890มม. มี2สี สีน้ำตาล/สีเทา โซฟาชุดเข้ามุม ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดเข้ามุม
513780003::PNS-0085-FANTACY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุดใหญ่ โซฟาเข้ามุมซ้าย รุ่น แฟนตาซี เบาะหุ้มผ้าเสริมฟองน้ำ ขาไม้ ขนาด ก3460xล2170xส890มม. มี2สี สีน้ำตาล/สีเทา โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿33,700  ฿29,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿29,600::PNS-0085-FANTACY(L)::โซฟาชุดใหญ่โซฟาเข้ามุมซ้ายรุ่นแฟนตาซีเบาะหุ้มผ้าเสริมฟองน้ำขาไม้ขนาดก3460xล2170xส890มม.มี2สีสีน้ำตาล/สีเทาฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
<หน้าก่อนหน้า
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
หน้าถัดไป>

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
  
1. แคตตาล็อก : Sure7025600 : มีจำนวน 10 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
SURE
1
2
3
4
5
LD-SA0118-บันไดอลูมิเนียมกางปรับ พาด 1 ตอน 18 ฟุต สูงสุด 554.5 ซม. บันไดอลูมิเนียม Sanki-Sanki-บันไดอลูมิเนียม
  Sanki
เริ่มต้น ฿4,600
APPLE-B-เก้าอี้ไม้ดัด รุ่น แอปเปิ้้ล-บี ขนาดก440xล460xส840 มม.เก้าอี้อาหารไม้ดัด FNATA เก้าอี้อาหาร FANTA-FANTA-เก้าอี้อาหาร
  FANTA
เริ่มต้น ฿1,400
IVY-wardrobe4-ตู้เสื้อผ้า4บานเปิด รุ่นไอวี่ สีเมลามีนลาเต้-ยีนส์ เมลามีนทั้งตัว ขนาด ก1600xล600xส2100มม. ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด เอสต้าร์-EStar-ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด
  EStar
เริ่มต้น ฿14,900
WK-280-ตู้เสื้อผ้าเด็ก 2 บานเปิด 2 ลิ้นชัก WK-280 ขนาด ก800xล520xส1300มม. มี 3 สี (สีสัก,สีบีช,สีโอ๊ค)
 ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด เกษมศิริ-Kasemsiri-ตู้เสื้อผ้า-บานเปิด
  WK-280
เริ่มต้น ฿1,700
GC-FF-502A-ZAMPO-A-ชุดโต๊ะสนามหวาย 2 ที่นั่ง รุ่น FF-502A-ZAMPO-A
โต๊ะ ขนาด ก600xล600xส580มม. 
เก้าอี้ขนาด ก440xล440xส840มม. ชุดโต๊ะแฟชั่น แฟนต้า-FANTA-ชุดโต๊ะแฟชั่น
  FANTA
เริ่มต้น ฿4,400
 
Custom Search
 แคตตาล็อกส่วนตัว(รหัส/Email)
แสดง
ตระกร้า ระบบซื้อสินค้า สั่งซื้อออนไลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ E-commerceYour Cart :0
 
ศูนย์ช่วยเหลือ
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด 23 ของเดือน kssfurniture2u@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  แคตตาล็อกส่วนตัว แสดงราคา แสดงรูปภาพ Discover Refresh  

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/rmitoof123/domains/officetou.com/public_html/cartbar/cartbar_load.php on line 65
  รหัสแคตตาล็อก : 
   
     เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  ตกลง