ค้นหาแบบรวดเร็ว แบรนด์ หมวดหมู่

ประเภทโซฟา


:: เลือกสินค้า จำนวนทั้งหมด 662 รายการ
** ท่านสามารถเลือกดูสินค้า หน้าละ โดยเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ตามที่ท่านกำหนด โดยกำหนดเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
** ท่านสามารถกำหนดการแสดงรูป แบบเต็มรูปแบบ หรือ แบบรวดเร็ว [1 รูปต่อ 1 รายการ]
กำหนด น้อยไปมาก มากไปน้อย <หน้าก่อนหน้า หน้าจาก 37|หน้าถัดไป>
ใหม่ กด Sliding Record ดูง่าย,เข้าใจง่าย,รูปใหญ่ขึ้น,แสดงผลอัตโนมัติ และ กำหนดเวลาแสดงผลได้
CIVIC-โซฟาหนัง ซีวิค ขนาด ก1600ล3500xส2050มม.โซฟาชุดเข้ามุม FANTA  -FANTA-โซฟาชุดเข้ามุม
473500025::CIVIC-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
FANTA::โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาหนัง ซีวิค ขนาด ก1600ล3500xส2050มม.โซฟาชุดเข้ามุม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿31,200  ฿27,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿27,500::CIVIC::โซฟาหนังซีวิคขนาดก1600ล3500xส2050มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
S-039B-FIJI-B-โซฟานอน 2 ที่นั่ง รุ่น FIJI
ขนาด ก1700xล600มม. โซฟาแฟชั่น แฟนต้า-FANTA-โซฟาแฟชั่น
342580083::S-039B-FIJI-B-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
FANTA::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟานอน 2 ที่นั่ง รุ่น FIJI ขนาด ก1700xล600มม. โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน แฟนต้า
฿23,000  ฿20,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿20,300::S-039B-FIJI-B::โซฟานอน2ที่นั่งรุ่นFIJI ขนาดก1700xล600มม.แฟนต้า-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PREMA-A-โซฟาหลุยส์ พีม่า-เอ ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2100xล900xส850มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA -FANTA-โซฟาชุดใหญ่
483580033::PREMA-A-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
FANTA::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาหลุยส์ พีม่า-เอ ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2100xล900xส850มม.โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿31,900  ฿28,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,100::PREMA-A::โซฟาหลุยส์พีม่า-เอขนาดตัวเล็ก1ที่นั่งก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่งก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่งก2100xล900xส850มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PREMA-B-โซฟาหลุยส์ พีม่า-บี ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2100xล900xส850มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA -FANTA-โซฟาชุดใหญ่
483580033::PREMA-B-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
FANTA::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาหลุยส์ พีม่า-บี ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2100xล900xส850มม.โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿31,900  ฿28,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,100::PREMA-B::โซฟาหลุยส์พีม่า-บีขนาดตัวเล็ก1ที่นั่งก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่งก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่งก2100xล900xส850มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PREMA-C-โซฟาหลุยส์ พีม่า-ซี ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2100xล900xส850มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA โซฟาชุดใหญ่ FANTA-FANTA-โซฟาชุดใหญ่
483580033::PREMA-C-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
FANTA::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาหลุยส์ พีม่า-ซี ขนาดตัวเล็ก1ที่นั่ง ก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2100xล900xส850มม.โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿31,900  ฿28,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿28,100::PREMA-C::โซฟาหลุยส์พีม่า-ซีขนาดตัวเล็ก1ที่นั่งก1150xล900xส850มม.ขนาดตัวไหญ่2ที่นั่งก1800xล900xส850มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่งก2100xล900xส850มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
MASTER-B-โซฟาหลุยส์ มาสเตอร์-บีขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2130xล900xส960มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA โซฟาชุดใหญ่ FANTA-FANTA-โซฟาชุดใหญ่
513780003::MASTER-B-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
FANTA::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาหลุยส์ มาสเตอร์-บีขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2130xล900xส960มม.โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿33,700  ฿29,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿29,600::MASTER-B::โซฟาหลุยส์มาสเตอร์-บีขนาดตัวไหญ่2ที่นั่งก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่งก2130xล900xส960มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
MASTER-A-โซฟาหลุยส์ มาสเตอร์-เอขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2130xล900xส960มม.โซฟาชุดใหญ่ FANTA-FANTA-โซฟาชุดใหญ่
513780003::MASTER-A-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
FANTA::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาหลุยส์ มาสเตอร์-เอขนาดตัวไหญ่2ที่นั่ง ก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่ง ก2130xล900xส960มม.โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน FANTA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿33,700  ฿29,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿29,600::MASTER-A::โซฟาหลุยส์มาสเตอร์-เอขนาดตัวไหญ่2ที่นั่งก1230xล900xส1260มม.ขนาดตัวยาว3ที่นั่งก2130xล900xส960มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNG-4021-NITTRO-เก้าอี้สนาม รุ่น นิตโตร
วัสดุ โครงสร้างเหล็กพ่นสี 
ขนาด ก1600xล490xส900มม.
สีขาว,สีน้ำตาลทอง โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
64480080::PNG-4021-NITTRO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เก้าอี้สนาม รุ่น นิตโตร วัสดุ โครงสร้างเหล็กพ่นสี ขนาด ก1600xล490xส900มม. สีขาว,สีน้ำตาลทอง โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿4,300  ฿3,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,800::PNG-4021-NITTRO::เก้าอี้สนามรุ่นนิตโตร วัสดุโครงสร้างเหล็กพ่นสี ขนาดก1600xล490xส900มม. สีขาว,สีน้ำตาลทองฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNTC-1182-KYUSHU-ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น คิวซู
โต๊ะ ทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE สีน้ำตาลเขียว
โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ชิ้น ขนาด ก600xล600xส850มม.
โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ชิ้น ขนาด ก1080xล600xส850มม.
สีน้ำตาลเขียว โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
201500025::PNTC-1182-KYUSHU-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น คิวซู โต๊ะ ทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE สีน้ำตาลเขียว โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ชิ้น ขนาด ก600xล600xส850มม. โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ชิ้น ขนาด ก1080xล600xส850มม. สีน้ำตาลเขียว โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿13,400  ฿11,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿11,800::PNTC-1182-KYUSHU::ชุดโต๊ะโซฟาสนามรุ่นคิวซู โต๊ะทอปกระจกนิรภัยหนา5มม.ขาเหล็กหุ้มด้วยหวายPEสีน้ำตาลเขียว โซฟา1ที่นั่ง2ชิ้นขนาดก600xล600xส850มม. โซฟา2ที่นั่ง1ชิ้นขนาดก1080xล600xส850มม. สีน้ำตาลเขียวฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNTC-1182-KYUSHU-ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น คิวซู
โต๊ะทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. 
ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE
ขนาด ก800xล470xส390มม.
โซฟาโครงเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE
โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาด ก600xล600xส850มม.
โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาด ก1080xล600xส850มม.
สีน้ำตาล/เขียว โซฟาแฟชั่น -finex-โซฟาแฟชั่น
201500025::PNTC-1182-KYUSHU-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น คิวซู โต๊ะทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE ขนาด ก800xล470xส390มม. โซฟาโครงเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาด ก600xล600xส850มม. โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาด ก1080xล600xส850มม. สีน้ำตาล/เขียว โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿13,400  ฿11,800
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿11,800::PNTC-1182-KYUSHU::ชุดโต๊ะโซฟาสนามรุ่นคิวซู โต๊ะทอปกระจกนิรภัยหนา5มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวายPE ขนาดก800xล470xส390มม. โซฟาโครงเหล็กหุ้มด้วยหวายPE โซฟา1ที่นั่ง2ตัวขนาดก600xล600xส850มม. โซฟา2ที่นั่ง1ตัวขนาดก1080xล600xส850มม. สีน้ำตาล/เขียว-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNTC-1181-OSHIMA-ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น โอชิมา
โต๊ะทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. 
ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE
ขนาด ก750xล410xส370มม.
โซฟาโครงเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE
โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาด ก580xล510xส710มม.
โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาด ก1060xล510xส710มม.
สีน้ำตาล/เขียว โซฟาแฟชั่น-finex-โซฟาแฟชั่น
151180093::PNTC-1181-OSHIMA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น โอชิมา โต๊ะทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE ขนาด ก750xล410xส370มม. โซฟาโครงเหล็กหุ้มด้วยหวาย PE โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาด ก580xล510xส710มม. โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาด ก1060xล510xส710มม. สีน้ำตาล/เขียว โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿10,600  ฿9,300
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿9,300::PNTC-1181-OSHIMA()::ชุดโต๊ะโซฟาสนามรุ่นโอชิมา โต๊ะทอปกระจกนิรภัยหนา5มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวายPE ขนาดก750xล410xส370มม. โซฟาโครงเหล็กหุ้มด้วยหวายPE โซฟา1ที่นั่ง2ตัวขนาดก580xล510xส710มม. โซฟา2ที่นั่ง1ตัวขนาดก1060xล510xส710มม. สีน้ำตาล/เขียว-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNTC-1200-OSAKA-ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น โอซาก้า
โต๊ะทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. 
ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PVC
ขนาด ก870xล500xส350มม.
โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาด ก750xล700xส810มม.
โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาด ก1250xล700xส810มม.
สีน้ำตาล/แดง โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
292180043::PNTC-1200-OSAKA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชุดโต๊ะ โซฟาสนาม รุ่น โอซาก้า โต๊ะทอปกระจกนิรภัย หนา 5 มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวาย PVC ขนาด ก870xล500xส350มม. โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาด ก750xล700xส810มม. โซฟา 2 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาด ก1250xล700xส810มม. สีน้ำตาล/แดง โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿19,500  ฿17,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿17,100::PNTC-1200-OSAKA::ชุดโต๊ะโซฟาสนามรุ่นโอซาก้า โต๊ะทอปกระจกนิรภัยหนา5มม. ขาเหล็กหุ้มด้วยหวายPVC ขนาดก870xล500xส350มม. โซฟา1ที่นั่ง2ตัวขนาดก750xล700xส810มม. โซฟา2ที่นั่ง1ตัวขนาดก1250xล700xส810มม.สีน้ำตาล/แดงฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0075-ATHENS-โซฟาชุด รุ่น เอเธนส์ ประกอบด้วย 
โซฟาเข้ามุม ขนาด ก2290xล1580xส870มม. 
โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก920xล600xส460มม. 
วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล มี 2 สี (น้ำตาลA1,เขียวA2)
 โซฟาชุดใหญ่ ฟินิกซ์-finex-โซฟาชุดใหญ่
443300055::PNS-0075-ATHENS-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาชุด รุ่น เอเธนส์ ประกอบด้วย โซฟาเข้ามุม ขนาด ก2290xล1580xส870มม. โต๊ะกลางไม้ยางพารา ขนาด ก920xล600xส460มม. วัสดุ เบาผ้า ขาไม้ยางพารา สีน้ำตาล มี 2 สี (น้ำตาลA1,เขียวA2) โซฟาชุดใหญ่-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿29,500  ฿25,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿25,900::PNS-0075-ATHENS(สีเขียวA2)::โซฟาชุดรุ่นเอเธนส์ประกอบด้วย โซฟาเข้ามุมขนาดก2290xล1580xส870มม. โต๊ะกลางไม้ยางพาราขนาดก920xล600xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาล ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿25,900::PNS-0075-ATHENS(สีน้ำตาลA1)::โซฟาชุดรุ่นเอเธนส์ประกอบด้วย โซฟาเข้ามุมขนาดก2290xล1580xส870มม. โต๊ะกลางไม้ยางพาราขนาดก920xล600xส460มม. วัสดุเบาผ้าขาไม้ยางพาราสีน้ำตาล ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0031-FINGER-เก้าอี้พักผ่อน โซฟาแฟชั่น รุ่น ฟิงเกอร์
เบาะผ้า ขาไม้ ขนาด ก900xล600xส950มม.
มี 8 สี (แดง,ชมพู,ม่วง,ส้ม,น้ำเงิน,ฟ้า,เขียว,เหลือง) โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
53398073::PNS-0031-FINGER-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เก้าอี้พักผ่อน โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รุ่น ฟิงเกอร์ เบาะผ้า ขาไม้ ขนาด ก900xล600xส950มม. มี 8 สี (แดง,ชมพู,ม่วง,ส้ม,น้ำเงิน,ฟ้า,เขียว,เหลือง) โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿3,600  ฿3,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีเหลือง)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีเขียว)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีฟ้า)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีน้ำเงิน)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีส้ม)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีม่วง)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีชมพู)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿3,200::PNS-0031-FINGER(สีแดง)::เก้าอี้พักผ่อนรุ่นฟิงเกอร์ เบาะผ้าขาไม้ขนาดก900xล600xส950มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0115-FEELING-โซฟาแฟชั่น 2 ที่นั่ง รุ่น ฟิลลิ่ง ขนาด ก1740xล920xส850มม.
เบาะผ้ากำมะหยี่ฝังคริสตัล ขาไม้ 
มี 5 สี (แดง,ดำ,น้ำเงิน,ม่วง,น้ำตาล) โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
201540079::PNS-0115-FEELING-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 2 ที่นั่ง รุ่น ฟิลลิ่ง ขนาด ก1740xล920xส850มม. เบาะผ้ากำมะหยี่ฝังคริสตัล ขาไม้ มี 5 สี (แดง,ดำ,น้ำเงิน,ม่วง,น้ำตาล) โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿13,800  ฿12,100
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿12,100::PNS-0115-FEELING::2ที่นั่งรุ่นฟิลลิ่งขนาดก1740xล920xส850มม. เบาะผ้ากำมะหยี่ฝังคริสตัลขาไม้ มี5สี(แดง,ดำ,น้ำเงิน,ม่วง,น้ำตาล)ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0123-BIO-โซฟาปรับนอน รุ่น ไอโอ พร้อมหมอนอิง 
เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดี ขาชุบโครเมี่ยม
ขนาด ก1850xล550xส870มม.
ขนาดปรับนอน ก1850xล1220xส450มม.
มี 2 สี (น้ำตาล,น้ำตาล) โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
151140039::PNS-0123-BIO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาปรับนอน รุ่น ไอโอ พร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดี ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก1850xล550xส870มม. ขนาดปรับนอน ก1850xล1220xส450มม. มี 2 สี (น้ำตาล,น้ำตาล) โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿10,200  ฿9,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿9,000::PNS-0123-BIO(สีน้ำตาล)::โซฟาปรับนอนรุ่นไอโอพร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดีขาชุบโครเมี่ยม ขนาดก1850xล550xส870มม. ขนาดปรับนอนก1850xล1220xส450มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿9,000::PNS-0123-BIO(สีน้ำเงิน)::โซฟาปรับนอนรุ่นไอโอพร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดีขาชุบโครเมี่ยม ขนาดก1850xล550xส870มม. ขนาดปรับนอนก1850xล1220xส450มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
CSB-F-003-A1-FREESIA-โซฟาปรับนอน รุ่น ฟรีเซีย พร้อมหมอนอิง 
เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดี ขาชุบโครเมี่ยม
ขนาด ก1900xล750xส900มม.
ขนาดปรับนอน ก1900xล1200xส900มม.
มี 2 สี (น้ำตาล,เขียว) โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
171300055::CSB-F-003-A1-FREESIA-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาปรับนอน รุ่น ฟรีเซีย พร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดี ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก1900xล750xส900มม. ขนาดปรับนอน ก1900xล1200xส900มม. มี 2 สี (น้ำตาล,เขียว) โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿11,600  ฿10,200
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿10,200::CSB-F-003-A1-FREESIA(สีเขียว)::โซฟาปรับนอนรุ่นฟรีเซียพร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดีขาชุบโครเมี่ยม ขนาดก1900xล750xส900มม. ขนาดปรับนอนก1900xล1200xส900มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿10,200::CSB-F-003-A1-FREESIA(สีน้ำตาล)::โซฟาปรับนอนรุ่นฟรีเซียพร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดีขาชุบโครเมี่ยม ขนาดก1900xล750xส900มม. ขนาดปรับนอนก1900xล1200xส900มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PNS-0081-SLATON-โซฟาปรับนอน รุ่น สลาตัน พร้อมหมอนอิง 
เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดี ขาชุบโครเมี่ยม
ขนาด ก2820xล1650xส900มม. 
มี 3 สี (น้ำตาล,เขียว,แดง) โซฟาแฟชั่น ฟินิกซ์-finex-โซฟาแฟชั่น
302280078::PNS-0081-SLATON-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
finex::โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โซฟาปรับนอน รุ่น สลาตัน พร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดี ขาชุบโครเมี่ยม ขนาด ก2820xล1650xส900มม. มี 3 สี (น้ำตาล,เขียว,แดง) โซฟาแฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ฟินิกซ์
฿20,400  ฿17,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿17,900::PNS-0081-SLATON(สีแดง)::โซฟาปรับนอนรุ่นสลาตันพร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดีขาชุบโครเมี่ยม ขนาดก2820xล1650xส900มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿17,900::PNS-0081-SLATON(สีเขียว)::โซฟาปรับนอนรุ่นสลาตันพร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดีขาชุบโครเมี่ยม ขนาดก2820xล1650xส900มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿17,900::PNS-0081-SLATON(สีน้ำตาล)::โซฟาปรับนอนรุ่นสลาตันพร้อมหมอนอิง เบาะผ้าเสริมฟองน้ำอย่างดีขาชุบโครเมี่ยม ขนาดก2820xล1650xส900มม. ฟินิกซ์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
<หน้าก่อนหน้า
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]
หน้าถัดไป>

หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
  
1. แคตตาล็อก : sure130355 : มีจำนวน 11 หน้า (แสดงไม่เกิน 5 หน้า)
SURE
1
2
3
4
5
4superL-ชั้นซูปเปอร์มารเก็น ตะกร้า4ชั้น ชั้นซูเปอร์ SR-SR-ชั้นซูเปอร์
  SR
เริ่มต้น ฿980
ST-213-2(กล่องล่ะ2ตัว)-ชิงช้าเด็ก 80 cm. ที่นั่งกว้าง 80 cm. 
ขนาด 101 x 70 x 75 cm. เก้าอี้สแตนเลส Other-Other-เก้าอี้สแตนเลส
  Other
เริ่มต้น ฿9,600
MT-90-แผ่นท็อปขนาด 90 ซม.พร้อมบัวกันน้ำ รุ่น MT-90 ก900xล600xส34 มม. ชุดห้องครัว SURE-SURE-ชุดห้องครัว
  MT-90
  SURE
เริ่มต้น ฿2,200
ST-303(กล่องล่ะ6ตัว)-เก้าอี้บาร์สเตนเลส 100 ซม. ขนาด480x480x1000มม. เก้าอี้สแตนเลส Other-Other-เก้าอี้สแตนเลส
  Other
เริ่มต้น ฿10,900
EPAG180S-1A-ตู้ครัวสูง180ซม. ท็อปหินแกรนิต อ่าง1หลุมลึก พร้อมก๊อกน้ำ เข้าขอบอลูมิเนียม ขนาด1820x560x1870มม. รุ่นExit มีลายกระเบื้องให้เลือก3ลาย ลายแม่ครัว,ลายพ่อครัว,ลายกราฟฟิก หน้าบานอลูมิเนียมมีให้เลือก6สี ตู้กระเบื่องอลูมิเนียม ครัวไทย-kruathai-ตู้กระเบื่องอลูมิเนียม
เริ่มต้น ฿19,800
 
Custom Search
 แคตตาล็อกส่วนตัว(รหัส/Email)
แสดง
ตระกร้า ระบบซื้อสินค้า สั่งซื้อออนไลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ E-commerceYour Cart :0
 
ศูนย์ช่วยเหลือ
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด 23 ของเดือน kssfurniture2u@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  แคตตาล็อกส่วนตัว แสดงราคา แสดงรูปภาพ Discover Refresh  

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/rmitoof123/domains/officetou.com/public_html/cartbar/cartbar_load.php on line 65
  รหัสแคตตาล็อก : 
   
     เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  ตกลง